ShyMystery

7 tekstów – auto­rem jest Shy­Mys­te­ry.

Wspom­nienie mi po to­bie zostało


i mnie zabija 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2014, 13:51

i w całym morzu ludzi
mo­je oczy zaw­sze będą szu­kał tyl­ko ciebie 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 września 2013, 22:44

a na koniec
po­daro­wałeś mi dzień które­go nie zapomnę


a niech cię szlag 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 września 2013, 10:32

życie wys­ta­wiło mnie na próbę
i po­jawiłeś się ty
wy­dawało się
że dałeś mi siłę
ale tak nap­rawdę wszys­tko skomplikowałeś

i nig­dy się o tym nie dowiesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2013, 20:47

to przyk­re kiedy ktoś kto da­je ci naj­lep­sze wspom­nienia , sam sta­je się wspomniem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2013, 12:51

wszys­tko co kochałam
stało się wszys­tkim co straciłam 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2013, 23:56

Roz­cza­rowa­nia ot­wierają oczy i za­mykają serce. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 29 grudnia 2012, 02:57
Zeszyty
  • just – just lit­tle thin­gs

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność